„Miesiąc miodowy” Karola Winiarskiego pierwszym artykułem w „Głosach polityków”

MIESIĄC MIODOWY    Minęły trzy tygodnie od historycznej zmiany, która dokonała się w Sosnowcu.