Głosy polityków

Zapraszamy polityków i działaczy naszego regionu do przysyłania swoich autorskich tekstów, które będziemy publikować w niniejszej zakładce. Szanujemy wszystkie opcje polityczne i nie będziemy w żaden sposób ingerować w treść nadesłanych materiałów. Zastrzegamy sobie jedynie prawo do komentarzy. Chcemy, aby ten dział stał się platformą wymiany poglądów na dowolne tematy związane z naszym miastem i regionem.